Ergoterapi

         

hatice

Ergoterapi Nedir?
       Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığın ve refahın artırılmasını amaçlayan kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapide öncelikli hedef kişinin yaşam kalitesini arttırarak toplumsal hayata katılımını sağlamaktır. Zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal alanlarda problem yaşayan kişilere uygulanır. Her yaştaki birey ergoterapiste danışabilir.
Ergoterapinin uygulama alanları geriatri, pediatri, psikiyatri, toplum temelli rehabilitasyon, bilişsel ve mesleki ergoterapi olarak sıralanabilir.
Ergoterapistlerin en çok çalıştığı alanlardan biri olan pediatride ise,
           -Disleksi,
           -Down sendromu,
           -Otizm,
           -Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
           -Zeka geriliği,
           -Serebral palsi gibi tanı gruplarıyla ,
           -Günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi,
           -İnce ve kaba motor becerilerin geliştirilmesi,
           -Duyu bütünleme,
           -Bilişsel ve sosyal becerilerin geliştirilmesi gibi amaçlarla çalışır.
          Duyu Bütünleme Nedir?
     Vücudumuzdan ve çevreden alınan duyu bilgisinin anlamlandırılarak buna uygun davranış oluşturmaya duyu bütünleme denir.
Duyu bütünleme bozukluğu ise duyusal bilgilerin beyinde doğru şekilde entegre ve organize edilemediği durumlarda ortaya çıkar. Bunun sonucunda gelişimde, bilgiyi işlemlemede, davranışta ve günlük yaşam aktivitelerinde bazı güçlükler ortaya çıkar.
Duyu bütünleme terapisinde amaç danışanın uyaranları rahatlıkla tolere edebilir olmasını sağlamaktır. Terapi başında danışan değerlendirilir ve hangi alanda ne şekilde sorun yaşadığı tespit edilir. Elde edilen bilgiler sonucunda da her danışanın ihtiyacına uygun duyusal ortam terapist tarafından danışana sunulur.
Aile bu sürecin önemli bir parçasıdır. Aileye çocuğun ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara yönelik ev programı açıklanır.
Duyu bütünleme terapisinde terapistler sadece 5 duyu ile değil 8 duyu ile çalışırlar. Bunlar vestibuler, proprioseptif, interoseptif, taktil, işitsel, tat ve görseldir.

 

     

piramit ergo

     Piramidin en temelinde duyularımız yer alır. Duyularımız iyi işlemez ya da hassasiyetler olursa üst basamaklara çıkmak zorlaşır.
Temel ne kadar sağlam olursa üst basamaklara çıkmak o kadar kolay olacaktır.

Vestibüler Duyu Nedir?
Vestibüler duyu, iç kulaktaki reseptörler aracılığıyla yerçekimi kuvvetinden gelen uyarıları alarak dik mi, yatay mı yoksa hareketli mi olduğumuzu farketmemizi sağlar. Vücudumuzun en baskın ve en önemli duyusudur.
Vestibüler duyuyu denge ve hareket hissi olarak tanımlayabiliriz.
Bu duyumuz sayesinde yürürken, koşarken, ayakta dururken, otururken ya da aktiviteleri yaparken dengemizi koruyabiliriz ve hareketlerimizi düzenleyebiliriz.
  Vestibüler Duyu Problemleri
Motor becerilerde gerilik (İnce motor, kaba motor)
Çok sık düşmek
Harekete karşı aşırı temkinli olmak
Yükseklik korkusu
Sallanmak, dönmek gibi aktivitelerden kaçınmak ya da tam tersi sürekli kendi etrafında dönmek, bilinçsizce sallanmak
Bebekken yüzükoyun pozisyondan, kucaklanmaktan kaçınmak
Dikkat dağınıklıkları
Tırmanma, zıplama, koşma gibi aktivitelerde aşırı risk alma ya da bu tam tersi bu aktivitelerden kaçınmak
W oturuşunu tercih etmek
Proprioseptif Duyu Nedir?
Proprioseptif duyu, vücudumuzun pozisyonu ve hareketlerimiz hakkındaki gerekli bilgiyi beynimize veren duyu sistemidir. Kısaca vücut farkındalığı hissimiz olarak tanımlanabilir.
Reseptörleri kaslarda, eklemlerde, tendon ve fasyalarda bulunur.
- Kaslarımızın ne kadar ve ne hızla kasılıp gevşediği,
- Hareketin hızı,
- Vücudumuzdaki organların pozisyonu,
- Zamanlamamızın nasıl olduğu,
- Kaslarımızın aktivite sırasında ne kadar kasılıp gevşeyeceği hakkında bilgi verir.
Örneğin proprioseptif duyu sayesinde bir cisme ne kadar kuvvet uygulayacağımızı biliriz.
Proprioseptif Duyu Problemleri
Güçsüz, dayanıksız olmak
Oyuncakları kırmaya meyilli olmak
Yazı yazarken çok bastırarak ya da silik yazmak
Etraftaki cisimlere, duvara bilerek çarpmak
Kendini yüksek yerlerden atmak
Tırnak yemek
Yorgana sıkıca sarılmaktan, ağır yorganlardan hoşlanmak
Postural bozukluk
         Taktil Duyu Nedir?
Taktil duyu dokunma duyusu demektir.
Reseptörleri deridir. Vücudun en erken gelişmiş duyusudur.
Dokunduğumuz cismin sert, yumuşak, sıcak, soğuk, pürüzlü, pürüzsüz olduğunu bu duyumuz sayesinde algılarız.
Hafif dokunma, derin basınç, deride oluşan gerilmeler, titreşim, hareket, sıcaklık ve acıyı taktil duyu reseptörleriyle algılanır.
Taktil Duyu Problemleri
Diğer insanlara çok yakın olduğunda hırçın ya da ürkek olma
Yüzüne dokunulduğunda, yıkandığında aşırı tepki verme
Dokunulan yeri ovma
Saçların taranması, yıkanması, kesilmesine aşırı tepki verme
Fiziksel acı veren deneyimlere aşırı tepki verme
Tırnaklarının kesilmesine aşırı tepki verme
Beslenme problemleri
Çimde, kumda çıplak ayakla yürümeyi, denize girmeyi reddeder
Kum, parmak boyası, yapıştırıcı, çamur, oyun hamuru oynamayı reddeder.
Çok şiddetli olmadıkça dokunmayı hissedememe
Yüzünde yiyecek olduğunu, burnunun aktığını anlayamama
Gördüğü her şeye dokunmak isteme
Tanımadığı insanlara bile dokunmak isteme
Görsel Duyu Problemleri
Sık sık gözleri ovuşturma, kırpma
Parlak ışıktan, güneş ışığından uzak durma
Hareket eden obje ve insanlardan rahatsız olma
Sürekli ışıklı, parlayıp sönen oyuncakları tercih etme
İşitsel Duyu Problemleri
Şimşek, yangın alarmı, siren, balon patlaması gibi ani sesler ile strese girer
Yüksek sesler ile strese girer kulağını kapatır
Müzik aletleri gibi yüksek ses çıkaran nesnelerin yanına gider
Sesli oyuncakları tercih eder
Tat ve Koku Duyu Problemleri
Objeleri sürekli koklayarak inceleme
Birçok kişinin farketmediği kokulardan rahatsız olma
Aşırı tatlı, acı ya da ekşi besinleri tercih etme
Beslenme problemleri

Ergoterapi