Dr. Figen Şen Kösem

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘nden mezun olmuş, 1997-2002 yılları arasında  Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı‘nda uzmanlık eğitimini almış, 2002-2004 yılları arasında aynı klinikte çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı olarak görev yapmıştır.   

2004 yılında Denizli’de serbest hekim olarak çalışmaya başlamıştır. 2006 yılında özel eğitim gereksinimi olan zihinsel engelli, fiziksel engelli, otizmli ve özgül öğrenme güçlüğü olan (disleksili) çocuklar için Kırmızı Kalem Özel Eğitim Merkezi‘ni kurmuştur.

2009 yılında özellikle “Dikkat Eksikliği” ve “Disleksi” gibi öğrenmeyi etkileyen sorunları olan çocukların okuma yazma ve aritmetik becerilerini desteklemeye yönelik; “Dikkat Ediyorum Doğru Okuyorum”, “Harf Karıştırma” ve “Kolay Çarpım Tablosu İçin Ritmik Sayma” adlarında materyaller ve kitaplar geliştirmiştir.

2011 yılında disleksinin toplumda tanınırlığının artması, dislektik çocukların aileleri ve öğretmenlerinin tanı öncesi ve sonrası süreçte nasıl bir yol izleyecekleri, anne-babanın dislektik çocuklarına destek olma yöntemleri, okullarda dislektik çocuklara uygun eğitim yaklaşımlarının geliştirilmesi ve disleksi eğitiminin ülke genelinde bir standarda oturtulması, disleksi eğitimi konusunda uzmanlar yetiştirilmesi amacıyla, disleksi alanında çalışan Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu olan “Disleksi Derneği” ‘nin gönüllüler ve ailelerden oluşan bir ekiple kuruluşuna öncülük etmiştir. Halen derneğin yönetim kurulunda ve eğitim biriminde gönüllü çalışmalarına devam etmektedir.

2012 yılında mesleki ve ebeveynlik yolculuğunda ulaşmış olduğu noktadan  çocuk gelişimi ve eğitimi  alanındaki bakış açısının ve deneyimlerinin bir yansıması olan Duyu Market’i açmıştır. Halen Duyu Market aracılığıyla çocukları ev ve okul gibi içinde büyüdükleri çevreyi bilinçli seçilmiş uyaranlarla yapılandırarak onlar fark etmeden, oynarken geliştirebilecek, onların gelişimleri ve eğitimleri açısından bir fırsat yaratabilecek ürünleri ebeveynler, eğitimciler ve terapistlere sunmaktadır.

Dr. Figen Şen Kösem halen Kırmızı Kalem Özel Eğitim Merkezi’nde aktif olarak öğrencilerin ve ailelerinin duygusal, ruhsal ve eğitimsel gereksinimlerine yönelik danışmanlık yapmakta, merkezde verilmekte olan eğitimlerin kalite ve içeriklerini geliştirme çalışmalarında merkez eğitimcileriyle birlikte ortak çalışmalar yürütmektedir.