Aile Danışmanlığı

   

AİLE DANIŞMANLIĞI
Çocuk eğitiminde, aile ve okulun yapılan çalışmaları birlikte yürütmesi çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Söz konusu özel gereksinimli çocuklar olduğunda ise çocuğun bilgiyi işlemesi, gerektiği durumda bilgiyi geri çağırabilmesi ve bunu uygun olan her ortamda kullanıp, genelleştirebilmesi açısından anne-baba ve okulun işbirliği içinde olmasının önemi artmaktadır.
Çocuğa sunulan bir bilginin günlük yaşamda kullanılabilirliğinin sağlanması ancak ev ve okulun birlikte birbirini tamamlayıcı biçimde hareket etmesi ile mümkün olmaktadır. Bu yüzden ailelerin ev içerisinde neler yaptıkları bizim için çok önemlidir.
Ailelerin ev ortamında hangi problem durumlarıyla karşılaştıklarını ve kullandıkları çözüm yolunu öğrenmek ve gerektiğinde uygun çözüm yolları sunabilmek için kurumumuzda aile danışmanlığı gerçekleştirilmektedir.

Peki aile danışmanlığı özel gereksinimli çocukların ailelerine ne sunar?

* Henüz tanı alındığında bu yeni duruma ailenin uyumuna yardımcı olur.
* Özel gereksinimli bireyin ailede oluşturabileceği yeni çatışmalara çözüm konusunda aileye yardımcı olur.
* Eşlerin çocuklardan bağımsız olarak yaşadıkları sorunlara yardımcı olur.
* Aile bireylerinin, birer birer özel gereksinimli birey konusundaki sorumluluklarına çözüm getirmeleri konusunda yardımcı olur. 
* Ailenin, aile dışından gelen olumsuzluklara nasıl tepki vereceği konusunda yardımcı olur.
* Ailenin sağlıklı bir aile olması için gerekli teknik ve yöntemleri kullanarak aileye ve aile fertlerine yardımcı olur.
* Ailenin ruhsal süreçlerini kontrol ederek onların her türlü yaşam döneminde yaşayacakları zorlukları anlamlandırmaları konusunda yardımcı olur.