Duyu Bütünleme Terapisi

Kırmızı Kalem Özel Eğitim Merkezi

Duyu Bütünleme Terapisi 1960 lı yıllarda Amerikalı doktor J.Ayres tarafından, University of Southern California 'da yapılan araştırma ve çalışmaların ardından  uygulamaya konulmuş, devam eden süreçte tün dünyada, çocuklar için, özellikle otizm başta olmak üzere birçok problemin çözümünde oldukça önemli bir terapi yöntemi olarak uygulanmaya başlanmıştır.

 

Duyu Bütünleme Terapisinde çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarması sağlanır. Bu sayede çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimine pozitif yansır.

 

Kişinin vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemlerinden geçerek, ortaya çıkan duysal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkarılması sağlanır. Böylece çocuk dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olur.

 

Duyu Bütünleme Terapisi; direkt olarak çocuğun merkezi sinir sitemine etki ettiği için sinir sisteminin gelişimini sağlar.

Duyusal Bütünleme Terapisi ile çocukların sinir sistemini öğrenmeye hazır hale getirmek amaçlanmaktadır.

Merkezimizde Duyu Bütünleme Terapisi özel eğitimini almış fizyoterapistlerimiz tarafından uygulanmaktadır.

DUYU BÜTÜNLEME BOZUKLUĞUNUN KLİNİK BELİRTİLERİ


1.Duyusal modulasyon bozukluğu
Uyaranlara normalin üzerinde cevap verme
1. Saç,tırnak kestirmede,yüz yıkamada zorluk
2. Bazı dokulara dokunmaktan kaçınma
3. Elbiselerin etiketlerinden rahatsız olmak
4. Ayakları yerden kesildiğinde endişelenme,yüksekten korkma
5. Parlak ışıklara tolerasyonda zorluk
6. Kucaklanmaktan hoşlanmama
7. Bazı seslerden rahatsız olmak veya bizim farkında olmadığımız seslerin farkında olmak,kulaklarını kapatmak
8. Diş fırçalamada zorluk
9. Yiyecek seçimi
Uyaranlara normalin altında cevap verme
1. Yiyecek olmayan nesnelerin ağza atılması, çiğnenmesi
2. Baş aşağı pozisyonlardan hoşlanmak
3. Zayıf vücut farkındalığı
4. Flask ya da kötü postür
5. Yüksek sesle müzik ya da TV dinleme
6. Yüksek sesle konuşma
7. Nesnelere çarpmayı ve vurmayı severler.


2.Duyusal Ayırım Bozukluğu

Duyusal Ayırım Bozukluğu, gelen duyusal uyarının ayrıntılandırılması problemidir. Gelen sesin kime ait olduğu, hangi yönden geldiği vb ayrıntılar merkezi sinir sisteminin üst merkezlerinde işlemlenir. Veya hareketin hızı, şiddeti, derinlik vb ayrıntılar ayırt etme ile ilgili bazı örneklerdir.

Çocuklar yürürken önünde duran nesnenin uzaklığını ve yüksekliğini kestiremez ve ayağını çok erken veya geç kaldırabilir.
Bir nesneyi almak için uzanırken hedefi tutturamayabilirler.
Ona seslenildiğinde sesin nerden geldiğini kestirmekte zorlanabilir.
Tatların farklarını anlayamaz veya kokuları birbirinden ayıramaz.
Büyük-küçük ayırımını yapmakta zorlanır.
Ona dokunan şeyin ya da dokunduğu şeyin görsel bilgi olmadan ne olduğu neye benzediği ile ilgili fikir yürütmekte zorlanır.(sterognozis)
Koşarken durmakta zorlanır veya hızını ayarlamakta zorlanır.


3.Duyusal Kaynaklı Motor Problemler

Postüral problemler; genelde denge ve hareket hissini sağlayan duyuların koordine ve iyi işlenememesi ile ilgili bir problemdir.Kişi duruş, denge ve hareketle ilgili problemler yaşar.Vücudunu dik tutma, düşmemek için kendini doğru bir şekilde pozisyonlama, düştüğünde kendini koruyacak reaksiyon açığa çıkarmakta zorlanır.Vücudu hamur gibidir, ayakta dururken sürekli birilerine veya eşyalara yaslanma ihtiyacı duyar.Yerden kalkarken desteğe ihtiyaç duyar.
n Dispraksi; bu problem yukardaki duyulara ek olarak dokunma duyusunu da kapsar.Bu üç temel duyunun iyi işlemlenmemesinden kaynaklı bir bozukluktur.Kişi bir aktiviteyi(vücudunu kullanarak) nasıl yapacağını bilemez, planlayamaz ve açığa çıkaramaz. Çocuk,parktaki salıncağa binmek ister fakat nasıl bineceğini kestiremez/planlayamaz, tırmanma vb aktivitelerden kaçınır, elbiselerini giyinmekte zorlanır, resim vb becerileri zayıftır, yazı yazmak zordur.Özellikle vücudunu kullanarak yapması gereken yeni görevlerde zorlanmalar şeklinde kendini gösteren bir durumdur.