Zeka ve Gelişim Testleri

Merkezimizde aşağıdaki zeka ve gelişim testleri uygulanmaktadır;

AGTE Ankara Gelişim Envanteri:

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. Bu envanter; kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişimini ve becerilerini annelerinden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiren bir araçtır. Annelerin çocuk hakkında verdiği bilgiler uzun süreli gözlemlere dayanmaktadır. Bebeğin hastalık, yorgunluk gibi geçici durumları annelerin değerlendirmelerine yansımadığı için, sonuçlar daha güvenilirdir. Annelerinden bilgi alınmasının bir başka yararı ise, değerlendirme sürecine annelerin doğrudan katılabilmesidir.

AGTE, gelişimsel gecikme ve düzensizlik açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlamaktadır.

Bu envanter, ‘’evet/hayır/bilmiyorum’’ şeklinde cevaplanan 154 maddeden oluşur. Uygulama sonucunda Toplam Gelişim Puanı ve Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım puanları olmak üzere 5 ayrı puan elde edilir.

AGTE’nin Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım olarak 4 alt testi vardır. 

Genel Gelişim (G.G.), 154 maddeden oluşur ve tüm alt testleri kapsar. Genel gelişim düzeyini yansıtır.

Dil-Bilişsel Gelişim (D.B.), 65 maddeden oluşmakta ve basit ses ve sözel davranışlar ile karmaşık dil ifadeleri, dili anlama ve açık olarak ifade edebilme, basit problem çözme, sayı-zaman kavramı gibi becerileri kapsar.

İnce Motor (İ.M.), 26 madden oluşur ve basit el-göz koordinasyonundan karmaşık ince motor davranışlara dayanan görsel-motor becerileri içine alır.

Kaba Motor (K.M.), 24 madden oluşur ve harekete dayanan kuvvet, denge ve koordinasyonu ölçer.

Sosyal Beceri-Özbakım (SB-ÖB), 39 maddeden oluşur. Yeme, giyinme gibi özbakım alışkanlıkları ile özerklik,sosyal etkileşim gibi özelliklerin genel ölçümünü içerir.

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik katsayıları oldukça yüksek olup, 0-6 yaş bebek çocuklarını değerlendirmede yaralı bir bilgi kaynağı olarak kullanılabilir.

Kaynak: (Erol N., Sezgin N., Savaşır I., (1993); 0-6 yaş çocukları İçin Gelişim Tarama Envanteri; Türk Psikiyatri Dergisi (4)1,9-17.

WISC-R Zeka Testi: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.